חיפוש

החזר נסיעות – מה מגיע לכם מהמעסיק

על פי חוק עובד שנזקק לתחבורה ציבורית על מנת להגיע למקום עבודתו – זכאי להחזר נסיעות מהמעסיק. עם זאת, החזר הנסיעות נחשב מבחינת העובד כהכנסה החייבת במס, כך שהמעסיק יכול לנכות ממנו סכומים שונים כמו תשלומים למס הכנסה, תשלומים לביטוח הלאומי, תשלומים לביטוח בריאות ועוד.

חשוב לזכור שהזכות לקבל החזר נסיעות היא זכות אוטומטית, כך שאין צורך להציג חשבוניות ו/או קבלות כדי ליהנות ממנה. עם זאת, בכל מקרה של הפרת זכות זו (כלומר אי-מתן החזר נסיעות ע"י המעביד) ניתן להגיש תביעה משפטית תוך 7 שנים. תביעה זו יכולה להיות רטרואקטיבית ולכלול בקשה להחזר נסיעות עד 7 שנים אחורה

 

מי זכאי ומי לא להחזר נסיעות?

על פי החוק כל עובד שמתגורר במרחק העולה על 500 מטר ממקום עבודתו – זכאי להחזר נסיעות. זכות זו עומדת לרשות העובד גם אם לא עשה שימוש בפועל בתחבורה ציבורית, למשל אם הגיע למקום עבודתו ובחזרה לביתו באמצעות אופניים, רכבו הפרטי, צעד ברגל ועוד. עם זאת, עובדים שמוגדרים כמוגבלים בניידות זכאים להחזר גם אם הם גרים פחות מ-500 מטרים מעבודתם.

העובדים שאינם זכאים להחזר נסיעות הם אלו:

  1. עובדים שמקום עבודתם נמצא במרחק של פחות מ-500 מטר מביתם
  2. עובדים בעלי מוגבלויות שמועסקים במפעלים מוגנים
  3. עובדים שמגיעים למקום עבודתם ובחזרה לביתם באמצעות הסעה שהמעביד מעמיד לרשותם
  4. עובדים שמתגוררים חלק מהזמן במקום עבודתם (למשל שומרים באתרי בנייה, עובדי בית מלון שמתגוררים שם ועוד)
  5. עובדים שהחסירו ימי עבודה עקב חופשה, מחלה וכו' יקבלו החזר נסיעות רק עבור הימים שעבדו בפועל
  6. עובדים שחתמו על חוזה עם כניסתם לתפקיד שמאשר ששכרם כולל את החזר הנסיעות

 

רכב הסעות זעיר

 

איך מחשבים החזר נסיעות?

החזר נסיעות מחושב באמצעות הכפלת מספר ימי העבודה בעלות הנסיעה היומית, כך שהסכום הוא מספר הפעמים שבהם עשה העובד שימוש בתחבורה ציבורית, הן כדי להגיע למקום העבודה והן כדי לחזור לביתו. עם זאת, ע"פ חוק ניתנת למעסיק הזכות לבחור אם לשלם לעובד החזר נסיעות יומי או גלובלי (עלות של כרטיס חופשי-חודשי) – הזול מבין השניים.

חשוב לזכור שאם העובד נדרש להגיע למקום עבודתו בימים/שעות שבהן אין תחבורה ציבורית (למשל שבות וחגים)– המעסיק מחויב לשלם לו את הוצאות הנסיעה היומית וזאת מסיבה אחת: מכיוון שאין בישראל תחבורה ציבורית בשבתות ובחגים כרטיס חופשי-חודשי אינו תקף בהם.

בכל מקרה, זמן הנסיעה אל מקום העבודה וממנו בחזרה הביתה אינו נחשב לזמן עבודה, כך שהעובד אינו מקבל תשלום עבורו אלא בשני סייגים:

  • כאשר העובד חתם מראש (ראו סעיף 6 לעיל) ששכרו כולל את החזר הנסיעות ולפיכך גם את זמן הנסיעה.
  • כאשר העובד נדרש במסגרת עבודתו לעבור בין מטופלים שונים (למשל עובד סיעוד).

אולי תאהבו גם את

מיסוי אמריקאי עם America Tax
מי חייב להגיש דוח FBAR?

כחלק מהחיים שלנו אנחנו נאלצים למלא טפסים ולהגיש דוחות שונים. חלק ניכר מהטפסים והדוחות הללו קשורים לרשויות שונות במדינה. כשאנחנו רוצים לבצע פעולות מסוימות, לפעמים

קראו עוד »