חיפוש

ייפוי כוח מתמשך 2022 מדריך מקוצר

ייפוי כוח מתמשך הינו יכולת משפטית לתת לאדם את היכולת לקבוע עבור אדם אחר בכל הקשור בטיפולו הרפואי, טיפול בנכסיו, טיפול בחשבונותיו ועוד, במידה ומייפה הכוח כבר לא כשיר לקבוע בעצמו. מדובר בהליך משפטי חשוב אך מורכב. על מנת לעזור לכם, ריכזנו עבורכם מדריך מקוצר לשנת 2022.

 

מה זה ייפוי כוח מתמשך?

על פי חוק, רשאי אדם למנות מיופה כוח אשר יקבל החלטות עבורו במידה ולא יוכל לקבל אותן החלטות בעצמו. ההחלטות נוגעות לרוב לגבי טיפול רפואי, קבורה ונכסים בהם מחזיק מייפה הכוח. לרוב, מייפה הכוח משאיר אחריו הוראות מפורטות לגבי רצונותיו ובקשותיו לכשיגיע למצב בו לא יוכל לקבוע בעצמו, ומיופה הכוח מחויב להוראות אלה. כך למשל יכול אדם לבקש לידי מי להעביר את ביתו או איזה טיפול רפואי ירצה לקבל במידה ויגיע למצב רפואי בו לא יוכל לקבל החלטות בעצמו.

 

כיצד ניתן לתת ייפוי כוח?

ייפוי מתמשך נעשה על ידי אדם אשר הבין את מהות החוק ואת זכויותיו. על מנת לוודא כי זכויות מייפה הכוח מתקיימות ולוודא כי ההחלטה נעשתה בצורה חוקית, יהיה צורך בסיוע של עורך דין ייפוי כוח מתמשך. עורך דין זה ילווה את מייפה הכוח ואת מיופה הכוח לאורך כל התהליך, ידאג שההליך נעשה בצורה חוקית ובהסכמת שני הצדדים, כאשר שני הצדדים מודעים לחובותיהם וזכויותיהם ויוודא כי ייפוי הכוח נעשה במודעות מלאה והסכמת מייפה הכוח. במידה והדבר יגיע לבית המשפט, ייצג עורך הדין את מי מהצדדים ששכר את שירותיו למול גורמי האכיפה והמשפט. ליווי משפטי בתהליך יכול להיות קריטי לשמירה על זכויות מייפה הכוח.

 

האם יש אנשים שלא יכולים לקבל ייפוי כוח?

ישנם תנאים המגבילים את מי שיכול לקבל את ייפוי הכוח: מיופה כוח מחויב להיות אדם פרטי ובגיר; לא יוכל להיות אדם שפשט רגל; לא יכול להיות אדם הנותן שירות בכסף למייפה הכוח כמו עו"ד, רו"ח, אח או אחות סיעודית, מטפל, עו"ס, אדם המספק מגורים בתשלום למייפה הכוח וכו', וזאת על מנת למנוע ניצול לרעה של מקבל התשלום; לא יוכל להיות מיופה כוח אדם אשר מונה עבורו אפוטרופוס או אשר מינה מיופה כוח בעצמו והדבר נכנס לתוקף.

 

מתי כדאי למנות ייפוי כוח?

מינוי ייפוי כוח מומלץ לכל אדם ובמיוחד לאדם אשר קיים חשש כי יגיע בטווח הזמן הקרוב למצב בו לא יוכל לקבל החלטות לגבי בעצמו לגבי נכסיו והמשך טיפולו. מייפה כוח יוכל להיות רק אדם שהוא בגיר, בעל תושבות ישראלית ואדם המבין את התהליך ואת משמעותו והשלכותיו. במידה ואדם בעל מוגבלות להבנת התהליך, יותאם לו הסבר בנידון. כדאי לדעת שייפוי כוח מתמשך הוא תהליך הפיך ובכל שלב ניתן לבטלו או לבצע בו שינויים.

ניירות

אולי תאהבו גם את